Nieuwsbode stadskanaal online dating nicolae steinhardt jurnalul fericirii online dating


04-Jul-2017 15:57

De oudste verkorte netnummers eindigden op een nul.

De vier grote steden kregen deze het eerst (010, 020, 030 en 070), in de jaren 1950.

Dit nummerplan werd in de loop van de jaren 1930 gebruikt bij de automatisering van het interlokale telefoonverkeer.

Zo waren de districten Amsterdam (09), Alkmaar (04), Haarlem (05) en Utrecht (07) onderling bereikbaar, maar hadden zowel Arnhem als Maastricht het nummer 03, en had ook Nijmegen het nummer 05.

nieuwsbode stadskanaal online dating-30

dating online service totally

Er waren echter twintig districten en doordat er maar één districtscijfer was, waren slechts negen districten automatisch bereikbaar, namelijk het eigen district en een aantal naburige districten (in principe de districten verbonden met dezelfde groepscentrale; dit waren Amsterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Zwolle), plus de districten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Vanaf 6 april 1929 werd een proef gedaan met de telefoonnetten van Arnhem, Velp, Dieren en Oosterbeek, waarbij een extra cijfer (respectievelijk 2, 3, 4 of 5) voor de bestaande lokale nummers werd gevoegd, dat altijd gekozen moest worden, ook voor een lokaal gesprek.

Voor een interlokaal gesprek (naar een nummer met een ander begincijfer) werden vier "tikken" berekend, voor een lokaal gesprek één.

Dit cijfer verschilde per groepscentrale: voor Rotterdam was dit 1, voor Amsterdam 2, 's-Hertogenbosch 4, Zwolle 5 en Arnhem 8; echter voor district Deventer 6 en voor Utrecht 3.

Het daaropvolgende cijfer bleef in slechts zeven van de twintig gevallen gelijk.Daarmee had dus elk telefoonnet een nummer van vijf cijfers volgens een nationaal nummerplan.